headerimage

Faillissementen

Ipskamp Drukkers B.V.

Faillissementsdatum 8 september 2015
Faillissementsnummer(s) C/08/15/451 F
Rechter-commissaris mr M.M. Verhoeven
Curator mr J.M. Eringa
Faillissementsmedewerker M.K.G. Egberink/N. Lammertsma
Status Faillissement is geëindigd op 29 januari 2019

Log in voor de beveiligde documenten

Contactpersoon
Naam mw M.K.G. Egberink/mw N. Lammertsma
E-mailadres egberink@damste.nl/lammertsma@damste.nl
Telefoon nummer 053 - 484 00 05 / 053 - 484 00 39