headerimage

Faillissementen

Stichting Kindercentra Triangel Hof van Twente

Faillissementsdatum 21 december 2015
Faillissementsnummer(s) C/08/15/633 F
Rechter-commissaris mr M.M. Verhoeven
Curator mr J.M. Eringa
Faillissementsmedewerker mw N. Lammertsma en mw M. Egberink
Status Faillissement geëindigd per 24 oktober 2016

Log in voor de beveiligde documenten

Contactpersoon
Naam mw. N. Lammertsma / mw. M.K.G. Egberink
E-mailadres lammertsma@damste.nl / egberink@damste.nl
Telefoon nummer 053 - 484 00 65